Proposta per al 2019

De préstecs i altres operacions financeres en €

Despesa pres. / hab.

15,06 €

Despesa pressupostada

1,9 M€

Despesa vs. exercici anterior

100,00 %

% sobre el total del press.

1,58 %

Mitjana despesa provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

Interessos de tot tipus de préstecs contractats o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms en euros, així com els rendiments implícits i despeses derivades de qualsevol operació relacionada amb aquests.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos 98,95% 1,9 M€
Despeses d'emissió, modific. i cancel·lació 1,05% 20.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.