Sanitat

Pressupost inicial / hab.

27,69 €
Pressupost actual / hab.: 41,10 €

Pressupost inicial

3,57 M€
Pressupost actual: 5,31 M€

% execució

44,94 %
Despesa real són 2,39 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

320.259,53 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Producció de béns públics de caràcter preferent.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,93% 462.072,41 €
Despeses corrents en béns i serveis 11,77% 420.814,92 €
Transferències corrents 2,94% 105.000 €
Inversions reals 72,37% 2,59 M€