Sanitat

Pressupost inicial / hab.

12,07 €
Pressupost actual / hab.: 12,07 €

Pressupost inicial

1,56 M€
Pressupost actual: 1,56 M€

% execució

9,42 %
Despesa real són 146.596,48 €

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

193.766,41 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Producció de béns públics de caràcter preferent.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,00% 715.677,5 €
Despeses corrents en béns i serveis 45,90% 714.187,44 €
Transferències corrents 8,10% 126.000 €
Inversions reals 0,00% 0 €