Protecció de la salubritat pública

Despesa pres. / hab.

16,32 €

Despesa pressupostada

2,07 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,42 %

Mitjana despesa provincial

255.692,73 €

Sobre aquesta partida

Protecció de la salubritat pública.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Sanitat.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,62% 717.689,54 €
Despeses de personal 34,62% 717.689,54 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,96% 289.291,15 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,96% 289.291,15 €
Transferències corrents 5,07% 105.000 €
Transferències corrents 5,07% 105.000 €
Inversions reals 46,36% 960.942,5 €
Inversions reals 46,36% 960.942,5 €