Educació

Pressupost inicial / hab.

36,54 €

Pressupost inicial

4,53 M€

% execució

346,31 %
Despesa real són 15,7 M€

% sobre el total del press.

2,74 %

Mitjana despesa provincial

2,58 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses derivades de la creació, conservació i funcionament de centres i institucions d'ensenyaments de tot tipus i els seus serveis complementaris, així com les transferències a altres ens o famílies per a ajuda i foment de la mateixa.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Així, s'han d'imputar a aquesta política de despesa les despeses de construcció, dotació i funcionament de centres d'ensenyament, distribuint-se d'acord amb els diferents nivells educatius a què es refereixen. També s'inclouran les despeses de centres beneficoassistencials quan en ells predomini el caràcter educatiu.
 Les despeses en concepte de transport escolar, beques, ajudes, es consideren serveis complementaris d'educació.
 Així mateix, s'inclouen les despeses que tinguin per objecte la millora del nivell educatiu dels ciutadans.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Educació preescolar i primària 53,35% 2,42 M€
Ensenyament secundari 3,76% 170.307,14 €
Serveis complementaris d'educació 42,89% 1,94 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.