Taxes per activitats de competència local

Pressupost inicial / hab.

13,92 €

Pressupost inicial

1,79 M€

% execució

No disp.
L'any passat 91,71 %

% sobre el total del press.

1,15 %

Mitjana ingrés provincial

334.697,81 €

Sobre aquesta partida

Taxes per realització d'activitats administratives en règim de dret públic de competència local. Ingressos derivats de la realització d'una activitat administrativa en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies esmentades en relació amb l'anterior Article 31, «Taxes per la prestació de serveis ».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per llicències urbanístiques 5,01% 90.000 €
Taxa expedició de documents 8,64% 155.081,64 €
Taxa retirada de vehicles 41,77% 749.742 €
Altres taxes per realitz. activitats compet. local 44,57% 799.923,27 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.