Administració general d'educació

Despesa pres. / hab.

9,27 €

Despesa pressupostada

1,2 M€

% execució

No disp.
L'any passat 64,11 %

% sobre el total del press.

0,81 %

Mitjana despesa provincial

677.575,2 €

Sobre aquesta partida

Administració general d'educació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 78,62% 925.616,7 €
Despeses corrents en béns i serveis 0,14% 1.700 €
Inversions reals 21,23% 250.000 €