Proposta per al 2019

Promoció educativa

Despesa pres. / hab.

66,79 €

Despesa pressupostada

8,4 M€

Despesa vs. exercici anterior

100,54 %

% sobre el total del press.

7,02 %

Mitjana despesa provincial

5,6 M€

Sobre aquesta partida

promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,15% 3,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,83% 4,5 M€
Transferències corrents 0,02% 1.698,4 €
Inversions reals 0,00% 0 €