Promoció educativa

Despesa pres. / hab.

69,48 €

Despesa pressupostada

8,82 M€

% execució

No disp.
L'any passat 109,97 %

% sobre el total del press.

6,06 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,20% 3,9 M€
Despeses de personal 44,20% 3,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 52,37% 4,62 M€
Despeses corrents en béns i serveis 52,37% 4,62 M€
Transferències corrents 0,02% 1.698,35 €
Transferències corrents 0,02% 1.698,35 €
Inversions reals 3,41% 300.559,99 €
Inversions reals 3,41% 300.559,99 €