Serveis complementaris d'educació

Despesa pres. / hab.

65,75 €

Despesa pressupostada

8,35 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,01 %

% sobre el total del press.

5,74 %

Mitjana despesa provincial

626.952,38 €

Sobre aquesta partida

Serveis complementaris d'educació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,72% 7,57 M€
Despeses de personal 90,72% 7,57 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,28% 775.032,07 €
Despeses corrents en béns i serveis 9,28% 775.032,07 €
Inversions reals 0,00% 0 €