Proposta per al 2019

Serveis complementaris d'educació

Despesa pres. / hab.

66,20 €

Despesa pressupostada

8,3 M€

Despesa vs. exercici anterior

101,99 %

% sobre el total del press.

5,88 %

Mitjana despesa provincial

8,3 M€

Sobre aquesta partida

Serveis complementaris d'educació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,72% 7,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,28% 775.032,1 €
Inversions reals 0,00% 0 €