Cultura

Despesa pres. / hab.

4,82 €

Despesa pressupostada

597.316,19 €

% execució

428,46 %
Despesa real són 2,56 M€

% sobre el total del press.

0,49 %

Mitjana despesa provincial

1,44 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 100,00% 597.316,19 €
Museus i arts plàstiques 6,74% 40.251,93 €
Promoció cultural 38,26% 228.523,6 €
Arts escèniques 4,93% 29.422,51 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,83% 16.921,52 €
Lleure i temps lliure 0,84% 5.000 €
Festes populars i celebracions 4,16% 24.835,09 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.