Cultura

Pressupost inicial / hab.

4,88 €

Pressupost inicial

605.811,31 €

% execució

824,61 %
Despesa real són 5 M€

% sobre el total del press.

0,37 %

Mitjana despesa provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 26,15% 158.434,68 €
Museus i arts plàstiques 41,14% 249.242,47 €
Promoció cultural 30,38% 184.028,72 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,33% 2.000 €
Festes populars i celebracions 2,00% 12.105,44 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.