T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

20,12 €

Pressupost inicial

2,5 M€

% execució

86,77 %
Ingrés real són 2,17 M€

% sobre el total del press.

2,20 %

Mitjana ingrés provincial

750.956,11 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 6,73% 167.977,35 €
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. 67,96% 1,7 M€
Taxa d'obertura clots i rases 0,11% 2.833,9 €
Taxa ocupació via pública 12,69% 316.820,3 €
Compensació de Telefónica España SA 12,36% 308.749,23 €
Altres taxes per utilització del domini públic 0,15% 3.808,58 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.