Cultura

Pressupost inicial / hab.

47,83 €

Pressupost inicial

5,94 M€

% execució

95,86 %
Despesa real són 5,69 M€

% sobre el total del press.

5,43 %

Mitjana despesa provincial

978.825,79 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 54,93% 3,26 M€
Biblioteques i arxius 8,78% 521.232,85 €
Museus i arts plàstiques 5,17% 306.790,82 €
Promoció cultural 8,19% 486.245,2 €
Arts escèniques 9,70% 575.917,5 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,64% 37.810 €
Festes populars i celebracions 12,59% 747.345 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.