Cultura

Despesa pres. / hab.

58,97 €
Estimació inicial: 53,38 €

Despesa pressupostada

7,4 M€
Estimació inicial: 6,7 M€

% execució

91,73 %
Despesa real són 6,79 M€

% sobre el total del press.

6,54 %

Mitjana despesa provincial

1,33 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 27,90% 1,87 M€
Biblioteques i arxius 18,70% 1,25 M€
Museus i arts plàstiques 32,45% 2,17 M€
Promoció cultural 9,81% 657.174,72 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 7,82% 523.748,89 €
Festes populars i celebracions 13,78% 923.349,73 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.