Cultura

Pressupost inicial / hab.

50,70 €
Pressupost actual / hab.: 58,97 €

Pressupost inicial

6,36 M€
Pressupost actual: 7,4 M€

% execució

91,73 %
Despesa real són 6,79 M€

% sobre el total del press.

6,54 %

Mitjana despesa provincial

1,21 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 25,84% 1,64 M€
Biblioteques i arxius 16,11% 1,03 M€
Museus i arts plàstiques 32,69% 2,08 M€
Promoció cultural 9,10% 579.014,2 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,64% 168.052,41 €
Festes populars i celebracions 13,62% 866.516,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,10% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,03% 2,87 M€
Transferències corrents 9,87% 627.988,8 €