Cultura

Pressupost inicial / hab.

58,13 €
Pressupost actual / hab.: 70,62 €

Pressupost inicial

7,54 M€
Pressupost actual: 9,16 M€

% execució

52,57 %
Despesa real són 4,81 M€

% sobre el total del press.

6,01 %

Mitjana despesa provincial

1,6 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 25,90% 1,95 M€
Biblioteques i arxius 19,26% 1,45 M€
Museus i arts plàstiques 31,31% 2,36 M€
Promoció cultural 8,07% 608.446,59 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 3,16% 238.056,98 €
Festes populars i celebracions 12,30% 927.024,58 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,94% 3,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,99% 3,01 M€
Transferències corrents 11,31% 852.396,24 €
Inversions reals 8,39% 632.303 €
Transferències de capital 0,37% 28.218,27 €