Cultura

Pressupost inicial / hab.

59,74 €
Pressupost actual / hab.: 74,50 €

Pressupost inicial

7,75 M€
Pressupost actual: 9,66 M€

% execució

33,78 %
Despesa real són 3,26 M€

% sobre el total del press.

6,27 %

Mitjana despesa provincial

2,12 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 26,39% 2,04 M€
Biblioteques i arxius 19,46% 1,51 M€
Museus i arts plàstiques 29,23% 2,26 M€
Promoció cultural 7,00% 542.573,27 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 3,35% 259.187,45 €
Festes populars i celebracions 14,56% 1,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,30% 3,28 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,06% 3,34 M€
Transferències corrents 8,51% 659.402,22 €
Inversions reals 6,12% 474.303 €
Transferències de capital 0,00% 0 €