T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

23,45 €
Pressupost actual / hab.: 23,45 €

Pressupost inicial

3,02 M€
Pressupost actual: 3,02 M€

% execució

107,69 %
Ingrés real són 3,26 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

1,29 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 29,64% 896.119 €
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. 49,64% 1,5 M€
Taxa d'obertura clots i rases 0,09% 2.833,9 €
Taxa ocupació via pública 11,24% 339.820,31 €
Compensació de Telefónica España SA 9,22% 278.675,85 €
Altres taxes per utilització del domini públic 0,17% 5.256,24 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.