Cultura

Pressupost inicial / hab.

58,31 €
Pressupost actual / hab.: 69,13 €

Pressupost inicial

7,52 M€
Pressupost actual: 8,91 M€

% execució

60,12 %
Despesa real són 5,36 M€

% sobre el total del press.

5,74 %

Mitjana despesa provincial

2,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 27,21% 2,05 M€
Biblioteques i arxius 22,99% 1,73 M€
Museus i arts plàstiques 26,86% 2,02 M€
Promoció cultural 6,58% 494.768,55 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,40% 180.165,29 €
Festes populars i celebracions 13,96% 1,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,49% 3,42 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,96% 3,23 M€
Transferències corrents 5,81% 436.940 €
Inversions reals 5,74% 431.303 €