Cultura

Pressupost inicial / hab.

61,83 €
Pressupost actual / hab.: 61,83 €

Pressupost inicial

7,97 M€
Pressupost actual: 7,97 M€

% execució

10,78 %
Despesa real són 859.697,59 €

% sobre el total del press.

4,85 %

Mitjana despesa provincial

1,37 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 27,59% 2,2 M€
Biblioteques i arxius 21,91% 1,75 M€
Museus i arts plàstiques 25,13% 2 M€
Promoció cultural 7,05% 562.225,39 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,89% 230.189,57 €
Festes populars i celebracions 15,43% 1,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,81% 3,57 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,17% 3,44 M€
Transferències corrents 5,94% 473.490 €
Inversions reals 6,08% 485.009,43 €