Biblioteques i arxius

Despesa pres. / hab.

10,70 €
Estimació inicial: 8,98 €

Despesa pressupostada

1,35 M€
Estimació inicial: 1,13 M€

% execució

94,14 %
Despesa real són 1,27 M€

% sobre el total del press.

1,00 %

Mitjana despesa provincial

357.378,51 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques i Arxius.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Biblioteques públiques 98,50% 1,12 M€
Arxius 1,50% 17.020,72 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 71,79% 813.279,56 €
Despeses corrents en béns i serveis 19,74% 223.629,35 €
Transferències corrents 0,08% 900 €
Inversions reals 8,39% 95.000 €