Preus públics

Pressupost inicial / hab.

18,43 €

Pressupost inicial

2,26 M€

% execució

88,15 %
Ingrés real són 2 M€

% sobre el total del press.

1,85 %

Mitjana ingrés provincial

364.605,51 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 0,42% 9.568 €
Preus públics serveis esportius 27,98% 633.704,07 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 7,28% 165.000 €
Altres preus públics 99,58% 2,26 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.