Esport

Despesa pres. / hab.

30,63 €

Despesa pressupostada

3,81 M€

% execució

87,29 %
Despesa real són 3,32 M€

% sobre el total del press.

2,72 %

Mitjana despesa provincial

641.850,62 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 7,18% 273.369,8 €
Promoció i foment de l'esport 16,17% 615.436,23 €
Instal·lacions esportives 76,65% 2,92 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.