Esport

Pressupost inicial / hab.

22,96 €

Pressupost inicial

2,87 M€

% execució

115,79 %
Despesa real són 3,32 M€

% sobre el total del press.

2,53 %

Mitjana despesa provincial

813.317,21 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,97% 171.035,28 €
Promoció i foment de l'esport 20,08% 575.575,83 €
Instal·lacions esportives 73,95% 2,12 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,24% 1,44 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,06% 1,09 M€
Transferències corrents 10,64% 305.027 €
Inversions reals 1,06% 30.246 €