Esport

Despesa pres. / hab.

23,99 €
Despesa pres act. / hab.: 39,81 €

Despesa pressupostada

3 M€
Despesa actualitzada: 5 M€

% execució

86,45 %
Despesa real són 4,3 M€

% sobre el total del press.

2,66 %

Mitjana despesa provincial

746.590,3 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 5,87% 176.735,1 €
Promoció i foment de l'esport 20,08% 604.681,4 €
Instal·lacions esportives 74,04% 2,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.