Esport

Pressupost inicial / hab.

22,15 €
Pressupost actual / hab.: 39,81 €

Pressupost inicial

2,78 M€
Pressupost actual: 5 M€

% execució

86,45 %
Despesa real són 4,32 M€

% sobre el total del press.

4,42 %

Mitjana despesa provincial

691.362,64 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 6,19% 172.161,91 €
Promoció i foment de l'esport 20,84% 579.265,86 €
Instal·lacions esportives 72,97% 2,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,78% 1,38 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,24% 1,09 M€
Transferències corrents 10,97% 305.027 €