Esport

Pressupost inicial / hab.

35,99 €
Pressupost actual / hab.: 41,37 €

Pressupost inicial

4,54 M€
Pressupost actual: 5,22 M€

% execució

78,79 %
Despesa real són 4,11 M€

% sobre el total del press.

3,87 %

Mitjana despesa provincial

917.696,39 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 4,10% 186.216,86 €
Promoció i foment de l'esport 15,14% 687.240,12 €
Instal·lacions esportives 80,76% 3,67 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,73% 1,53 M€
Despeses de personal 33,73% 1,53 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,46% 1,43 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,46% 1,43 M€
Transferències corrents 7,05% 320.162,19 €
Transferències corrents 7,05% 320.162,19 €
Inversions reals 27,76% 1,26 M€
Inversions reals 27,76% 1,26 M€