Preus públics

Pressupost inicial / hab.

43,20 €
Pressupost actual / hab.: 43,20 €

Pressupost inicial

5,49 M€
Pressupost actual: 5,49 M€

% execució

96,93 %
Ingrés real són 5,32 M€

% sobre el total del press.

4,02 %

Mitjana ingrés provincial

819.422,43 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 40,38% 2,22 M€
Preus públics serveis esportius 11,59% 635.929,32 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 3,20% 175.800 €
Altres preus públics 44,82% 2,46 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.