Esport

Despesa pres. / hab.

37,52 €
Despesa pres act. / hab.: 42,75 €

Despesa pressupostada

4,8 M€
Despesa actualitzada: 5,4 M€

% execució

67,48 %
Despesa real són 3,7 M€

% sobre el total del press.

3,49 %

Mitjana despesa provincial

917.529,2 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,70% 176.372,2 €
Promoció i foment de l'esport 15,20% 724.359,5 €
Instal·lacions esportives 81,09% 3,9 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,70% 1,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,73% 1,5 M€
Transferències corrents 6,62% 315.250 €
Inversions reals 29,95% 1,4 M€