Esport

Despesa pres. / hab.

37,94 €

Despesa pressupostat

4,8 M€

% execució

No disp.
L'any passat 90,57 %

% sobre el total del press.

3,48 %

Mitjana despesa provincial

3,3 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,70% 176.372,2 €
Promoció i foment de l'esport 15,17% 722.359,5 €
Instal·lacions esportives 81,13% 3,9 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.