Esport

Pressupost inicial / hab.

37,52 €
Pressupost actual / hab.: 42,75 €

Pressupost inicial

4,76 M€
Pressupost actual: 5,43 M€

% execució

67,48 %
Despesa real són 3,66 M€

% sobre el total del press.

3,98 %

Mitjana despesa provincial

1 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,70% 176.372,23 €
Promoció i foment de l'esport 15,20% 724.359,48 €
Instal·lacions esportives 81,09% 3,86 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,70% 1,56 M€
Despeses de personal 32,70% 1,56 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,73% 1,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,73% 1,46 M€
Transferències corrents 6,62% 315.250 €
Transferències corrents 6,62% 315.250 €
Inversions reals 29,95% 1,43 M€
Inversions reals 29,95% 1,43 M€