Preus públics

Pressupost inicial / hab.

43,43 €
Pressupost actual / hab.: 43,43 €

Pressupost inicial

5,57 M€
Pressupost actual: 5,57 M€

% execució

94,44 %
Ingrés real són 5,26 M€

% sobre el total del press.

3,83 %

Mitjana ingrés provincial

850.761,01 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 40,94% 2,28 M€
Preus públics serveis esportius 11,52% 641.862,32 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 3,19% 177.800 €
Altres preus públics 44,34% 2,47 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.