Preus públics

Ingrés pres. / hab.

43,64 €
Estimació inicial: 43,64 €

Ingrés pressupostat

5,6 M€
Estimació inicial: 5,6 M€

% execució

14,93 %
Ingrés real són 835.409,2 €

% sobre el total del press.

3,79 %

Mitjana ingrés provincial

2,31 M€

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 40,91% 2,29 M€
Preus públics serveis esportius 11,71% 655.341,43 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 3,16% 176.800 €
Altres preus públics 44,23% 2,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.