Preus públics

Pressupost inicial / hab.

43,17 €
Pressupost actual / hab.: 43,17 €

Pressupost inicial

5,6 M€
Pressupost actual: 5,6 M€

% execució

57,90 %
Ingrés real són 3,24 M€

% sobre el total del press.

3,79 %

Mitjana ingrés provincial

545.047,37 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 40,91% 2,29 M€
Preus públics serveis esportius 11,71% 655.341,43 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 3,16% 176.800 €
Altres preus públics 44,23% 2,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.