Preus públics

Pressupost inicial / hab.

36,17 €
Pressupost actual / hab.: 36,17 €

Pressupost inicial

4,67 M€
Pressupost actual: 4,67 M€

% execució

100,67 %
Ingrés real són 4,7 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

981.981,45 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 40,32% 1,88 M€
Preus públics serveis esportius 9,42% 439.800 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 2,99% 139.700 €
Altres preus públics 47,27% 2,21 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.