Esport

Pressupost inicial / hab.

33,53 €
Pressupost actual / hab.: 53,15 €

Pressupost inicial

4,33 M€
Pressupost actual: 6,86 M€

% execució

58,05 %
Despesa real són 3,98 M€

% sobre el total del press.

4,72 %

Mitjana despesa provincial

953.100,55 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,96% 171.436,85 €
Promoció i foment de l'esport 15,76% 682.506 €
Instal·lacions esportives 80,28% 3,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,35% 1,53 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,37% 1,4 M€
Transferències corrents 8,03% 347.450 €
Inversions reals 24,25% 1,05 M€