Esport

Pressupost inicial / hab.

37,72 €
Pressupost actual / hab.: 52,87 €

Pressupost inicial

4,89 M€
Pressupost actual: 6,86 M€

% execució

35,91 %
Despesa real són 2,46 M€

% sobre el total del press.

4,50 %

Mitjana despesa provincial

837.379,24 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,47% 169.658,6 €
Promoció i foment de l'esport 13,83% 676.301,94 €
Instal·lacions esportives 82,70% 4,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 30,85% 1,51 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,85% 1,41 M€
Transferències corrents 7,59% 371.400 €
Inversions reals 32,71% 1,6 M€