Preus públics

Pressupost inicial / hab.

35,30 €
Pressupost actual / hab.: 35,30 €

Pressupost inicial

4,58 M€
Pressupost actual: 4,58 M€

% execució

35,41 %
Ingrés real són 1,62 M€

% sobre el total del press.

2,97 %

Mitjana ingrés provincial

789.827,37 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 35,88% 1,64 M€
Preus públics serveis esportius 9,61% 439.800 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 3,93% 179.700 €
Altres preus públics 50,59% 2,32 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.