Esport

Pressupost inicial / hab.

41,86 €
Pressupost actual / hab.: 79,02 €

Pressupost inicial

5,43 M€
Pressupost actual: 10,25 M€

% execució

14,32 %
Despesa real són 1,47 M€

% sobre el total del press.

6,65 %

Mitjana despesa provincial

991.583,89 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 2,59% 140.529,52 €
Promoció i foment de l'esport 15,57% 844.905,59 €
Instal·lacions esportives 81,84% 4,44 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,52% 1,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 26,54% 1,44 M€
Transferències corrents 7,08% 384.400 €
Inversions reals 36,85% 2 M€