Preus públics

Pressupost inicial / hab.

33,11 €
Pressupost actual / hab.: 33,11 €

Pressupost inicial

4,27 M€
Pressupost actual: 4,27 M€

% execució

109,50 %
Ingrés real són 4,67 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

761.777,59 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Preus públics serveis educatius 29,88% 1,28 M€
Preus públics serveis esportius 11,71% 499.750 €
Preus públics entrades museus, exposic. i espect. 4,06% 173.200 €
Altres preus públics 54,36% 2,32 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.