Esport

Pressupost inicial / hab.

35,68 €
Pressupost actual / hab.: 35,68 €

Pressupost inicial

4,6 M€
Pressupost actual: 4,6 M€

% execució

10,68 %
Despesa real són 491.392,1 €

% sobre el total del press.

2,80 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 3,71% 170.734,32 €
Promoció i foment de l'esport 18,45% 849.217,12 €
Instal·lacions esportives 77,84% 3,58 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,65% 1,69 M€
Despeses corrents en béns i serveis 41,69% 1,92 M€
Transferències corrents 8,83% 406.400 €
Inversions reals 12,82% 590.000 €