Contribucions especials

Pressupost inicial / hab.

22,74 €
Pressupost actual / hab.: 22,74 €

Pressupost inicial

2,93 M€
Pressupost actual: 2,93 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,89 %

Mitjana ingrés provincial

161.861,04 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a l'obtenció d'un benefici especial o d'un augment de valor de determinats béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter local. Necessàriament a nivell de subconcepte s'ha de detallar l'obra o el servei de què es derivin.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Per a l'execució d'obres 100,00% 2,93 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.