Altres despeses financeres

Despesa pres. / hab.

0,20 €

Despesa pressupostada

25.158,56 €

% execució

No disp.
L'any passat 88,50 %

% sobre el total del press.

0,02 %

Mitjana despesa provincial

10.490,21 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa no inclosos en els anteriors conceptes, com són les despeses per transferències bancàries, despeses de descomptes o diferències negatives de canvi derivades de pagaments en moneda diferent de l'euro que no corresponguin a operacions d'endeutament i altres comissions bancàries no incloses en altres conceptes.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres despeses financeres 100,00% 25.158,56 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.