Multes

Ingrés pres. / hab.

41,86 €

Ingrés pressupostat

5,19 M€

% execució

85,01 %
Ingrés real són 4,42 M€

% sobre el total del press.

4,86 %

Mitjana ingrés provincial

523.555,55 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de les sancions imposades per accions o omissions degudament tipificades en la legislació vigent.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sancions tributàries i anàlogues 6,33% 328.753,89 €
Multes circulació 90,71% 4,71 M€
Altres multes i sancions 2,97% 154.033,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.