Recursos eventuals

Pressupost inicial / hab.

3,01 €
Pressupost actual / hab.: 3,11 €

Pressupost inicial

382.729,73 €
Pressupost actual: 394.947,61 €

% execució

91,45 %
Ingrés real són 361.193,47 €

% sobre el total del press.

0,29 %

Mitjana ingrés provincial

147.354 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos propis d'aquest article, no inclosos en els conceptes anteriors. Entre d'altres, es trobarien els ingressos esporàdicament rebuts per l'entitat local, procedents de deutes pressupostaris o extrapressupostàries, els ingressos derivats d'expedients de responsabilitat comptable.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recursos eventuals 8,52% 32.603,45 €
Altres ingressos diversos 17,21% 65.879,86 €
Ingressos retorn cànon infraestructures 67,19% 257.142,34 €
Publicacions 0,44% 1.666,38 €
ingressos assegurances 6,65% 25.437,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.