Recursos eventuals

Ingrés pres. / hab.

3,27 €
Estimació inicial: 3,27 €

Ingrés pressupostat

418.892,55 €
Estimació inicial: 418.892,55 €

% execució

39,42 %
Ingrés real són 165.119,91 €

% sobre el total del press.

0,28 %

Mitjana ingrés provincial

154.031,27 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos propis d'aquest article, no inclosos en els conceptes anteriors. Entre d'altres, es trobarien els ingressos esporàdicament rebuts per l'entitat local, procedents de deutes pressupostaris o extrapressupostàries, els ingressos derivats d'expedients de responsabilitat comptable.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recursos eventuals 7,80% 32.677,34 €
Altres ingressos diversos 15,70% 65.779,86 €
Ingressos retorn cànon infraestructures 70,03% 293.331,27 €
Publicacions 0,40% 1.666,38 €
ingressos assegurances 6,07% 25.437,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.