Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

304,68 €

Pressupost inicial

37,45 M€

% execució

113,47 %
Ingrés real són 42,49 M€

% sobre el total del press.

30,60 %

Mitjana ingrés provincial

6,52 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 64,63% 24,2 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,04% 14.260,3 €
De comunitats autònomes 33,54% 12,56 M€
D'entitats locals 1,79% 668.849,13 €
D'empreses privades 0,33% 123.020 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 1.724,14 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.