Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

331,84 €

Pressupost inicial

40,78 M€

% execució

104,19 %
Ingrés real són 42,49 M€

% sobre el total del press.

33,33 %

Mitjana ingrés provincial

11,61 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 59,34% 24,2 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,03% 14.260,3 €
De comunitats autònomes 36,44% 14,86 M€
D'entitats locals 3,87% 1,58 M€
D'empreses privades 0,30% 123.020 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 1.724,14 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.