Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

287,52 €

Pressupost inicial

35,62 M€

% execució

106,73 %
Ingrés real són 38,01 M€

% sobre el total del press.

34,49 %

Mitjana ingrés provincial

6,46 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 62,17% 22,14 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,04% 14.260,3 €
De comunitats autònomes 35,97% 12,81 M€
D'entitats locals 1,82% 647.878,75 €
D'empreses privades 0,28% 98.020 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 5.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.