Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

293,31 €

Pressupost inicial

36,4 M€

% execució

108,29 %
Ingrés real són 39,41 M€

% sobre el total del press.

34,07 %

Mitjana ingrés provincial

10,75 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 58,59% 21,33 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,04% 14.260,3 €
De comunitats autònomes 37,21% 13,54 M€
D'entitats locals 4,03% 1,47 M€
D'empreses privades 0,13% 48.520 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.