Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

274,76 €

Ingrés pressupostat

34,09 M€

% execució

115,60 %
Ingrés real són 39,41 M€

% sobre el total del press.

31,92 %

Mitjana ingrés provincial

6,18 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 62,55% 21,33 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,04% 14.260,3 €
De comunitats autònomes 35,30% 12,04 M€
D'entitats locals 2,11% 718.512,06 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.