Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

310,74 €

Pressupost inicial

38,62 M€

% execució

109,16 %
Ingrés real són 42,15 M€

% sobre el total del press.

27,58 %

Mitjana ingrés provincial

11,95 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 64,47% 24,9 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,14% 55.932,3 €
De comunitats autònomes 26,90% 10,39 M€
D'entitats locals 8,26% 3,19 M€
D'empreses privades 0,10% 38.500 €
De l'exterior 0,13% 50.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.