Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

300,15 €

Pressupost inicial

37,48 M€

% execució

119,19 %
Ingrés real són 44,67 M€

% sobre el total del press.

32,65 %

Mitjana ingrés provincial

11,62 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 68,66% 25,73 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,15% 55.932,3 €
De comunitats autònomes 27,63% 10,36 M€
D'entitats locals 3,45% 1,29 M€
D'empreses privades 0,10% 39.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.