Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

49,10 €

Pressupost inicial

6,13 M€

% execució

106,09 %
Despesa real són 6,5 M€

% sobre el total del press.

5,41 %

Mitjana despesa provincial

2,54 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 20,98% 1,29 M€
Transport públic 66,11% 4,05 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 12,91% 791.718,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,16% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,53% 584.313,41 €
Transferències corrents 71,07% 4,36 M€
Inversions reals 1,63% 100.000 €
Transferències de capital 0,60% 37.044,61 €