Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

368,38 €
Estimació inicial: 321,87 €

Ingrés pressupostat

46,46 M€
Estimació inicial: 40,6 M€

% execució

99,57 %
Ingrés real són 46,26 M€

% sobre el total del press.

34,46 %

Mitjana ingrés provincial

4,62 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 64,42% 26,15 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 38,21% 15,51 M€
D'entitats locals 11,26% 4,57 M€
D'empreses privades 0,09% 36.200 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 1.600 €
De l'exterior 0,44% 179.306,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.