Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

321,87 €
Pressupost actual / hab.: 368,38 €

Pressupost inicial

40,6 M€
Pressupost actual: 46,46 M€

% execució

99,57 %
Ingrés real són 46,26 M€

% sobre el total del press.

34,46 %

Mitjana ingrés provincial

6,81 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 64,41% 26,15 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 30,46% 12,37 M€
D'entitats locals 4,58% 1,86 M€
D'empreses privades 0,09% 36.200 €
De l'exterior 0,44% 179.306,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.