Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

329,08 €
Ingrés pres act. / hab.: 381,41 €

Ingrés pressupostat

41,8 M€
Ingrés actualitzat: 48,4 M€

% execució

98,03 %
Ingrés real són 47,5 M€

% sobre el total del press.

30,63 %

Mitjana ingrés provincial

4,8 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,73% 26,6 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 31,29% 13,1 M€
D'entitats locals 4,45% 1,9 M€
D'empreses privades 0,09% 36.200 €
De l'exterior 0,43% 179.306,9 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.