Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

381,41 €
Estimació inicial: 329,08 €

Ingrés pressupostat

48,43 M€
Estimació inicial: 41,79 M€

% execució

98,03 %
Ingrés real són 47,48 M€

% sobre el total del press.

35,51 %

Mitjana ingrés provincial

4,71 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 64,01% 26,75 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 39,34% 16,44 M€
D'entitats locals 12,01% 5,02 M€
D'empreses privades 0,09% 36.200 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 4.207 €
De l'exterior 0,43% 179.306,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.