Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

329,08 €
Pressupost actual / hab.: 381,41 €

Pressupost inicial

41,79 M€
Pressupost actual: 48,43 M€

% execució

98,03 %
Ingrés real són 47,48 M€

% sobre el total del press.

35,51 %

Mitjana ingrés provincial

6,88 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,73% 26,63 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 7.900 €
De comunitats autònomes 31,29% 13,08 M€
D'entitats locals 4,45% 1,86 M€
D'empreses privades 0,09% 36.200 €
De l'exterior 0,43% 179.306,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.